Lukk meny
Finn og søk barnehage Våre barnehager

Om oss

Akasia bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Aksepter», samtykker du i bruken av slike teknologier. Du finner mer informasjon på siden retningslinjer for personvern
Aksepter

Livsmestring og barns psykososiale helse

Barnehagens satsingsområde handler om livsmestring og barnas psykososiale helse, med fokus på relasjonskultur. Vi har valgt dette området fordi det faver bredt og er av stor betydning for livet baret lever her og nå, men også for livet deres i fremtiden.

 

Relasjonskulturen handler om å reflektere, tenke og se hvordan vi som voksne forholder oss til barna, og hvordan dette gjenspeiles i hvordan barna forholder seg til andre i sine relasjoner. Relasjonskultur hander om:

  • Kommunikasjon
  • Felles kultur i verdier, normer og holdninger
  • Anerkjennelse og forståelse for atferd, følelser og barnet som et eget individ
  • Refleksjon over egen rolle som voksen

Barnehagen jobber for å fremme forståelse og respekt for mangfold, identitets- og kulturforskjeller - i tråd med vårt samfunnsmandat. Barna får i løpet av sitt barnehageopphold mulighet til å utvikle trygghet rundt egen kropp og seg selv som individ, samt lære å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser.

 

Å fremme livsmestring handler dels om å legge til rett for at barnet utvikler en sunn fysiskt og psykiske helse, samtidig som det legger et fundament for fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Barnehagen spiller en viktig rolle i å gi barna erfaringer som legger grunnlaget for de muligheter de får senere i livet, og som har verdi for deres videre livsløp og et liv i etkomplekst og mangfoldig samfunn.

 

En av barnehagens viktigste oppgaver er å utjevne sosiale forskjeller, samt være helsefremmende og forebyggende. Vårt mandat er å forebygge, håndtere og stoppe enhver form for krenkelser eller mobbing.

Personvern